Federatiekeuring

De federatiekeuring is het jaarlijkse evenement voor de amateur wijnmaker en likeurbereider.
Ieder jaar wordt getracht door een gilde (of een samenwerking van verschillende gilden) dat bij de FAWBG is aangesloten,
de grootste keuring van door amateurs gemaakte wijnen en likeuren in Nederland te organiseren.
Ook buitenlandse deelnemers doen regelmatig mee. Leden van bij de FAWBG aangesloten gilden krijgen een reductie op de inschrijfprijs.