Op 20 maart 1981 werd door een aantal gilden van amateur wijnmakers en bierbrouwers besloten tot de notariële
vastlegging van de statuten van de federatie FAWBG. De vereniging is oorspronkelijk opgericht in december 1978 in
navolging van de manier waarop in Groot-Brittannië lokale ‘Winecircles’ in een regionale federatie waren verenigd.
De stuwende kracht hierachter was Jan van Schaik.
In Nederland en België waren op dat moment reeds een aantal jaren goede contacten tussen de diverse gilden van
amateur wijnmakers en bierbrouwers. Regelmatig vonden er uitwisselingen en wedstrijden plaats.
De doelstelling van de FAWBG was ‘het bevorderen van het zelf maken van wijn en bier als vrijetijdsbesteding’.
In 1990 werd de doelstelling van de federatie uitgebreid met de behartiging van de belangen van degenen die zelf likeur
bereiden op basis van op professionele en legale wijze vervaardigde sterke drank.

Jaarlijks organiseert de FAWBG de kampioenschappen wijn- en likeurmaken en voor de bierleden de Federatie bierkeuringen. Vanaf 2019 is het technisch mogelijk gemaakt binnen de FAWBG om vanaf nu de uitslagen digitaal online op te slaan. Eerdere uitslagen zullen mettertijd aangevuld worden.